BB又來了!大寶呷醋點算好?如何令大寶接受二寶?

對於大寶來講,本來只有3個人嘅家庭,突然之間多咗一個小bb來爭寵,當然係晴天霹靂啦!父母一定要注意,唔好因為二寶嘅來臨而減少對大寶嘅愛呀!

有啲媽媽會埋怨,點解偏偏喺媽咪懷孕、身心疲累嘅時候,大寶先來鬧情緒呢?其實小朋友只係想爭取多一點你對佢嘅愛,因為佢認為媽媽有咗二寶,就會減少對佢嘅關懷。呢個時期嘅大寶特別敏感,更需要父母嘅愛。

所以,父母一定要畀小朋友知道你對佢嘅愛從來都冇變過,唔會因為二寶嘅出現而有所改變。孕媽可能會因為個肚越來越大,唔方便抱大寶,但都可以坐低時抱抱佢,或者錫錫面、拖拖手、講故事等,令小朋友感受到你對佢嘅愛其實一直都冇變過。

屋企即將有新成員加入,係家庭嘅重要大事,大寶應該同爸媽一樣咁期待bb嘅來臨。家長可以帶埋大寶去做產檢,睇吓超聲波入面嘅弟弟/妹妹,或者帶佢一齊去揀bb衫、用品,俾佢提供意見,參與其中。

相關文章